Ako si uzatvoriť poistenie zodpovednosti zamestnanca?

Využite jednoduchý postup a uzatvorte si poistenie zodpovednosti zamestnanca nielen výhodne, ale aj jednoducho a pohodlne. Pomôže vám v tom praktická porovnávacia kalkulačka, ktorá vám zobrazí ponuky všetkých poisťovní od tej cenovo najvýhodnejšej. Potom už bude len na Vás, pre ktorú ponuku poistenia sa rozhodnete.

Postup pre poistenie zodpovednosti zamestnanca

(1)  Zadajte základné údaje pre vaše poistenie zodpovednosti zamestnanca.

Do kalkulačky poistenia zodpovednosti zamestnanca je potrebné zadať:

 • typ zamestnanca,
 • profesiu,
 • priemernú mesačnú mzdu,
 • výšku poistnej sumy,
 • informáciu o využívaní motorového vozidla v zamestnaní,
 • rok narodenia poisteného,
 • územnú platnosť poistky,
 • dátum začiatku poistenia.

(2) Vyberte si poistenie zodpovednosti zamestnanca, ktoré Vám najviac vyhovuje.

Po zadaní základných údajov vám kalkulačka vypočíta ceny poistenia jednotlivých poisťovní a zoradí vám ich od cenovo najvýhodnejšieho. Samotný výber poistenia zodpovednosti zamestnanca je však už na vás.

(3) Doplňte ďalšie potrebné údaje o poistníkovi.

Po zvolení konkrétnej poisťovne a produktu bude potrebné vyplniť osobné údaje o vás ako poistníkovi. V zásade ide iba o základné identifikačné údaje ako je meno, priezvisko, adresa bydliska, rodné číslo či číslo občianskeho preukazu, ktoré sú potrebné pre riadne spracovanie objednávky do poistnej zmluvy.

(4) Skontrolujte si zadané údaje a odošlite objednávku poistenia.

Na kroku rekapitulácie si môžete skontrolovať všetky vami zadané údaje a v prípade nájdenej chyby je možné jednoduchým prekliknutím sa na predchádzajúci krok ich rýchlo opraviť.

(5) Doručenú poistnú zmluvu skontrolujte a vytlačte.

Po odoslaní objednávky vám bude prostredníctvom Slovenskej pošty zaslaná poistná zmluva na podpis. V prípade, že potrebujete poistnú zmluvu aj v elektronickej podobe, môžete to uviesť do poznámky v kroku rekapitulácie. Doručenú zmluvu poistenia zodpovednosti zamestnanca podpíšte a vyznačené časti zmluvy nám zašlite späť na našu adresu.

(6) Uhraďte poistné, aby vaše poistenie zodpovednosti zamestnanca bolo platné.

Poistné je možné uhradiť viacerými spôsobmi. Stačí si vybrať z nasledovných možností:  

 • internetbanking
 • poštová poukážka
 • príkaz na úhradu

Pre najvýhodnejšie porovnanie cien a uzatvorenie najvýhodnejšieho poistenia online využite porovnávaciu kalkulačku pre poistenie zodpovednosti zamestnanca!