Poistenie zodpovednosti zamestnanca v praxi

Aj keď najlepším poistením je také, ktoré sa nemusí využiť, pretože k žiadnej poistnej udalosti nepríde, musíte však myslieť aj na to „čo ak náhodou“. A preto si uzatvárame havarijné poistenie na svoje vozidlo, cestovné poistenie na cesty do zahraničia či na hory, ale v súčasnosti aj čoraz častejšie poistenie zodpovednosti zamestnanca. Nie je na tom nič zvláštne, keďže vo svojej práci strávime väčšinu svojho dňa. A na niektorých pracoviskách je poistenie zodpovednosti zamestnanca dokonca nevyhnutnosťou, pretože je na nich viacero rizík a príležitostí vzniku škodovej udalosti. Je lepšie sa poistiť skôr, ako to potom ľutovať a platiť vysoké náhrady škôd. Ako to však s poistením zodpovednosti  pri výkone povolania vyzerá v praxi? A čo sú najčastejšie otázky súvislosti s ním?

Akú poistnú sumu si pri uzatváraní poistenia zodpovednosti zamestnanca zvoliť?

Často sa medzi záujemcami o poistenia vynára otázka o výške poistnej sumy, ktorú si musia zadať pri výpočte poistného do kalkulačky. Ide totiž o sumu, ktorá je maximálnym limitom plnenia poisťovne. Viac Vám teda poisťovňa nezaplatí, aj keď bude škoda vyššia. Musíte si preto zvážiť, do akej miery máte za zverené veci zodpovednosť a aká je ich výška. Zo zákona je však dané, že zamestnávateľ nemôže od svojho zamestnanca požadovať náhradu škody vyššiu ako je jeho 4-násobok priemerného mesačného zárobku, v niektorých špeciálnych prípadoch je to 3-násobok tohto zárobku. Preto je najlepším riešením stanovenie poistnej sumy vo výške Vášho 4-násobku priemerného mesačného platu. V tom prípade ste plne zabezpečený aj v prípade vyššej škody.   Samozrejme, že je nutné ešte zohľadniť aj konkrétne podmienky poisťovne a najmä výšku spoluúčasti, ktorá je stanovená. Určite Vám však poistenie zodpovednosti zamestnanca prinesie úsporu finančných prostriedkov a hlavne menej stresových situácií na pracovisku.  

Akú náhradu škody a cenu si môže zamestnávateľ nárokovať?

Stalo sa Vám, že ste v zamestnaní niesli zodpovednosť za zverené veci na základe Dohody o hmotnej zodpovednosti? Nie je na tom nič výnimočné, pretože dnes si už čoraz viac zamestnávateľov takto „poisťuje“ svoj majetok. Najmä pre prípad, že mu vznikne vyššia škoda a bude si ju musieť uhradiť sám. Čo si však môže zamestnávateľ nárokovať a hlavne v akej výške? Stáva sa totiž, že sa v práci poškodí nejaké zariadenie, počítač, notebook či iné. Nie je však správne, ak zamestnávateľ požaduje náhradu škody vo výške kúpnej ceny daného predmetu. Ako všetko ostatné, aj používané predmety podliehajú opotrebeniu a tým aj strate hodnoty. Ak preto od Vás zamestnávateľ požaduje náhradu plnej výšky, nemá na to nárok. Môže si nárokovať náhradu vo výške aktuálnej trhovej ceny, čiže v skutočnej hodnote, ktorú predmet aktuálne má. Neplaťte preto niečo, čo nemusíte! A ak máte uzatvorené poistenie zodpovednosti zamestnanca, náhradu škody za Vás vyrieši Vaša poisťovňa. Nie je nič jednoduchšie.

Ako rieši poistenie zodpovednosti zamestnanca škodu na vozidle?

Spôsobili ste svojmu zamestnávateľovi škodu na aute, ktoré Vám bolo zverené? Je niekoľko možností riešenia. Tou najjednoduchšou je, ak má dané vozidlo havarijné poistenie. V tomto prípade totiž škodu na vozidle hradí poisťovňa z havarijnej poistky a spoluúčasť je hradená z poistenia zodpovednosti zamestnanca. Ak však vozidlo havarijné poistenie nemá, situácia je o niečo komplikovanejšia, najmä pre zamestnanca – vinníka. Tomu je síce spoluúčasť uhradená z jeho poistenia zodpovednosti zamestnanca, celková škoda na vozidle, ktorá by bola z havarijnej poistky nahradená, je v tomto prípade na jeho pleciach. Aj tu však platí podmienka, že zamestnávateľ môže od zamestnanca vyžadovať maximálne 4-násobok jeho priemerného mesačného zárobku. Ak má teda uzatvorené poistenie zodpovednosti zamestnanca na túto sumu, hradí iba stanovenú spoluúčasť z tohto poistenia. Niektoré poisťovne však majú už vo svojich podmienkach stanovené, že vozidlo musí byť havarijne poistené.

Čo si najčastejšie poisťujete v rámci poistenia zodpovednosti zamestnanca?

Najčastejšie sa poistenie uzatvára na majetok firmy, či už sú to výrobné prevádzky, sklady tovaru či iné skladové zásoby. Keďže je v mnohých prípadoch motorové vozidlo už samozrejmosťou v rámci zamestnania, poistenie sa uzatvára aj na škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla, ktoré bolo zamestnancovi zverené. Škody však nevznikajú len prácou fyzickou, ale aj tou duševnou. Poistenie zodpovednosti zamestnanca sa preto uzatvára aj pri vedení účtovníctva, komunikácie s klientmi a podobne, kde môžu rovnako zamestnanci spôsobiť nemalé škody. Z hľadiska ohrozených profesií sú však na prvom mieste spomínaní skladoví pracovníci, ďalej manipulační pracovníci, predavači, šoféri a ohrozenými sú aj účtovníci. Práve preto by si zamestnanci v týchto profesiách poistenie zodpovednosti jednoznačne mali uzatvoriť. Najvýhodnejšou cestou je porovnanie ponúk jednotlivých poisťovní cez praktickú kalkulačku. Nielen že sa poistíte, ale aj ušetríte!